M. Jul Adwin,S.Pd.

Widyabasa Ahli Pertama
  • Nama: M. Jul Adwin,S.Pd.
  • NIP:197107192005011008
  • Jabatan : Widyabasa Ahli Pertama
  • Tempat/Tanggal Lahir: Simpangtonang, 19 Juli 1971
  •  Pangkat: Penata Tingkat I
  • Golongan: IIII/a
  • CPNS TMT: 01-01-2005
  • Pendidikan: Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, 2013