Elva Yusanti, SS., M.Hum.

Widyabasa Ahli Muda
  • Nama : Elva Yusanti, S.S., M.Hum.
  • NIP : –
  • Jabatan : Widyabasa Ahli Muda
  • Tempat/Tanggal Lahir : –
  • Pangkat : Penata
  • Golongan: III/c
  • CPNS TMT : 1/12/2003
  • Pendidikan : Pascasarjana Linguistik, 2011